Moja tvár znie po(d)vedome

Tlačiť
Potrebuješ zlepšiť svoj dojem, ocenenie a následný rešpekt voči sebe aj iným? Program "moja tvár znie po(d)vedome" môže byť práve to, čo hľadáš!
Cena:
Platba za 1 mesiac 58,-€
Platba za celý program jednorázovo 300,-€ (-15%)
Platba za polovicu programu 2x jednorázovo 160,-€ (-10%)

Témy programu: 30.03.2024
Myslenie:
- Intuícia
- Priorita správania, predstavivosť, sústredenie a originalita
- Spôsob myslenia
V nadväznosti na témy:
Konanie:
- Telepatia
Vnímanie a cítenie:
- Jasnozrivosť
Základná cena za variantu58,00 €
Predajná cena58,00 €
Predajná cena bez DPH58,00 €
Zľava
Suma DPH
Price / kg:
Vyberte si spôsob platby
Popis

INFORMÁCIE v PDF ........ Sťiahnuť

Čítanie tváre v ňom je definované jednoducho a zrozumiteľne. Vzdelávanie je zábavné a zážitkové. Predstav si, že získaš túto zručnosť a výhodu počas predaja, náboru, partnerstva, vytvárania sietí, skúmania skutkov trestných činov, v zamestnaní, v podnikaní, pri štúdiu aj v rodine.
Zabudovaný inštinkt prežitia Ťa chráni cez schopnosť vnímať svoje okolie. Prvýkrát stretneš človeka a hneď ti je sympatický alebo nie. Schopnosť ti dáva jedinečnú výhodu spresniť svoj odhad na ľudí, okamžite ich čítať a profilovať. Tým dosiahneš v živote jasnú výhodu.
Rozumieť ich spôsobu myslenia, konania, vnímania, cítenia a vyjadrovania, to, či osoba funguje skôr analytickým alebo tvorivým mozgom, či ti venuje dlhú alebo krátku pozornosť. Vycítiš, kedy ustúpiť tvrdohlavým ľuďom, kedy sa stiahnuť a znížiť svoje straty i ako vybrať tých najvhodnejších ľudí na jednotlivé úlohy.
Nie je to kurz čítania tvárí, veštenie, ani mentoring či koučing. Toto vzťahové vzdelávanie, umožní s vysokou presnosťou profilovať ľudí len čítaním rysov tvárí vnorením sa do seba, kontempláciou. Miesto učenia otváraš uvedomenie si vlastnej podstaty. U každého sa otvorí iba to poznanie, čo už dávno má, iba si ho traumou uzavrel.
Toto vzdelávanie je založené na epigenetike. Prostredie, myšlienky, emócie, presvedčenia ovplyvňujú to, ako sa rodové gény prejavujú v tvári. GÉNOVÝ VÝRAZ vyjadruje prečo sa podobáme na toho rodiča, s kým máme najviac vyhrotené vzťahy.
Keď porovnáš svoje fotky z detstva s prítomnosťou, v tvári uvidíš uskutočnené zmeny na základe zmeny charakteru, hodnôt, filozofie, ideológie.
V tomto programe formálne definujeme rysy tvárí a ich funkcie. Postupne preberieme 10 základných detských rysov pre naplnenie esenciálneho účelu života. Na konci programu si každý nájde to, čo ho najviac obmedzuje v jeho poslaní na ceste k vlastnej podstate.
Tento program je teraz priamo dostupný v priestoroch ekonomickej univerzity na Tajovského 13 v Košiciach. Každý posledný štvrtok počas 6 mesiacov s výnimkou decembra bude od 16.00-19,30 hod cieľom umožniť účastníkom otvoriť sa zručnosti v čítaní tvárí, lepšie porozumieť vzťahom i situáciám. Schopnosti možno okamžite použiť pri budovaní vzťahov, sociálnej interakcii i celkovo v živote.
RNDr. Monika Kašová (Etikoterapeutka, psychosomatička, facilitátorka Bachovej kvetovej terapie, One brain, Aura-soma, Aromaterapie, Artterapie, Psychoterapie snov a aktívnej imaginácie, lektorka a spisovateľka)
Viac: Program kontemplatívneho vzdelávania.
Abstrakt:
Kontemplácia - synonymum: zvažovať, uvažovať, premýšľať, študovať, vážiť, vciťovať sa, modliť sa, meditovať, myslieť na...(Kým všetky tieto synonymá znamenajú „premýšľať o tom, aby sme dospeli k záveru alebo rozhodnutiu“, kontemplácia je zameraná na zameranie svojich myšlienok na niečo, ale neznamená to, že sa koncentrujeme k záveru alebo rozhodnutiu, zameranie je na svoje vnútro, na stíšenie a ponorenie sa do seba).
Podľa Benjamina je kontemplácia ustavične nové naberanie dychu myslenia, ktoré sa sústreďuje na jediný predmet, avšak zastavuje sa, aby stupňovite rozjímalo o jeho rôznych významoch; tým sa mu dostáva neustále nových podnetov pre ďalšie začínanie, ako aj ospravedlnenia pre túto kmitavú rytmiku. (zdroj. Wikipédia)
Podľa Schopenhauera je kontemplácia strácanie sa obyčajného vnímania vecí podľa ich - kde, kedy, prečo a načo a bezprostredné chápanie čistej podstaty vecí, pričom duch sa ponára do sebazabudnutia v názore a stáva sa čistým subjektom poznania zbaveným vôle, bolesti a času. (zdroj. Wikipédia)
Moje poznanie: Aby sme mohli vidieť boha, musíme mať čisté srdce. Láska a strach sú 2 protipóly. Láska je spojenie kontemplácie (vedomosti - pasivita) a konania(múdrosti- aktivita/ vedieť použiť vedomosti). Láska je vlákno spájajúce nebo so zemou, bytosti s Bohom. Najkrajším okamihom pre Boha je okamih, keď si uvedomíš, že žiadneho boha nepotrebuješ.
- Najstaršou biblickou modlitbou je jednoduchá veta „TU SOM“.
- Najčastejší výrok človeka je „JA SOM“.
Kontemplatívne vzdelávanie nie je technika, je to vzťah. Je to vážiť si to, ako vnímajú a cítia tí druhí. Ak sme nepríjemní na svoje okolie, pochopiť čo je príčina a že ju spúšťa bunková trauma vo mne. Skúsme si uvedomiť, že:
- „Čo sa ma dotýka, sa ma týka“.
- „Prepáč, že zneužívam tvoju energiu na to, že sa uzatváram v svojom srdci“.
Tento program umožní účastníkom kontemplatívne sa otvorenie vzťahom, uvedomením si a spracovaním transgeneračných traumatických zážitkov, cez vnímanie výzoru a výrazu tváre.
- Žiadna meditácia, autorita, žiaden mentor, kouč, ktorý ti diktuje či ukazuje ako na to, iba facilitácia (naladenie sa na teba) a kontemplácia (vcítenie sa do seba), ako sa naladiť na svoju podstatu.
- Naše bunky sa usporiadajú tak, ako sa správame a tak sa podobáme na toho rodiča, ktorého výzvy nás najviac zaťažujú, oslabujú (hnevajú). Rodiča, ktorého gény v istých situáciách naťahujeme.
- Výraz, mikrovýrazy tváre a gestá sú okamžitou reakciou na danú situáciu. Farby ovplyvňujú naše reakcie. Hovorí sa, že sme farby, ktoré si obliekame.
- Pochopením toho, že môžeme obísť "vernosť" svojmu rodu v životných výzvach, a ísť svojou vlastnou cestou, nás vedie k dosiahnutiu našej podstaty (esencie).
- Buďme slnkom, nie mesiacom. Svieťme z vnútra, namiesto toho aby sme boli osvetľovaní zvonku. Prevezmime zodpovednosť za svoje žiarenie, za svoju podstatu (esenciu).
- Facilitátor (odborník na vedenie procesu) aktívne riadi skupinu po stránke procesnej, zodpovedá za jej priebeh a mení iba formu (prostredie). Obsah vytvárajú účastníci a ostáva zvonku nemenný (ich podstata).
- Miesto učenia otvárame uvedomenie si vlastnej podstaty. U každého sa otvorí iba to poznanie, čo tam dávno má, iba si to dávnejšie uzavrel, potlačil a ponoril sa vo vlastných životných výzvach (trápeniach).
- Toto vzdelávanie je zamerané na to, aby sme sa pochopili zvnútra namiesto toho aby sme boli poučovaní zvonku. Aby sa každý otvoril svojmu poslaniu.
 
Témy programu:
Detské rysy a trauma (10 základných tém).
Myslenie:
- Intuícia
- Priorita správania, predstavivosť, sústredenie a originalita
- Spôsob myslenia
Konanie:
- Telepatia
- Zameraná energia a kontinuita
Vnímanie a cítenie:
- Jasnozrivosť
- Sebaistota
- Spontánna reakcia
- Štýl vnímania – rezervovaný, dramatický, spájací a tvorivý
- Zameranie vnímania - pohľad na situácie a veci – emocionálna tolerancia, vyjadrovanie, postup
Vyjadrovanie:
- Spontánne rozhodovanie – dobrodružnosť, autoritatívnosť, inštinkt, bojovnosť
- Verbálne vyjadrovanie, automatická odpoveď, rozhodnosť, zdržanlivosť, reakcia, nedôvera, úcta, reakcia a automatické vyhýbanie a dávanie ( štedrosť)
- Vzťahovačnosť
Postupne preberieme základných 10 rysov pre naplnenie nášho esenciálneho účelu tohto života.
Každý posledný štvrtok v mesiaci preberieme dve témy a k nim prislúchajúce rysy.
Účastníci budú mať do ďalšieho stretnutia dostatok času na ich spracovanie v realite svojho života.
Na záver ponúknem možnosť vyhľadať ten detský rys, ktorý nás najviac obmedzuje v naplnení nášho poslania a splynutí s vlastnou podstatou (esenciou). Na základe toho si môžeme uvoľniť traumy, ktoré sme si tu prišli vyriešiť. Najmä tie, ktoré nás najviac obmedzujú v našom poslaní (súkromné či pracovné vzťahy, ktoré sa nám opakujú a prejavujú v rôznych skrytých výzvach, s rôznymi osobami, ale sú stále rovnaké).
Termíny:
28.9.2023
26.10.2023
30.11.2023
December – advent
25.1.2024
29.2.2024
30.3.2024
Miesto:
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Tajovského 13, 041 30 Košice, Slovenská republika
Kontakt:
RNDr. Monika Kašová
+421917 647 404
e-mail: contemplate588@gmail.com

 

Jednotiek v balení: 1

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.