Práve aktuálne prebieha - Skupina sila 8 zámery sú - zdravie, hojnosť, vzťahy (aj keď osobne si myslím že všetko je jedno - vzťahy)

Zámer na tento týždeň každý deň o 20:40 hod - vzťahy:

Zámer na transgeneračné vzťahy:

Zámer:

Som vďačná/ý za rozpustenie deštrukcnej energie v rodových líniách.  Som vďačná/ý za pokoj na všetkých úrovniach minulých, súčasných a budúcich generácií.

Príklad:

Som vďačná/ý za milosť v našom rode. Som vďačná/ý za zjednotenie sŕdc a obnovenie narušenej rovnováhy. Som vďačná/ý za omilostenie v našom rode Som vďačná/ý za pevné zdravie v našom rode na veky vekov.

Pozrime sa na všetkých tých svojich predkov ktorí predchádzali nášmu zrodu a ako to zvládli a čo nám zanechali.

Rodíme sa s nepodmienečnou láskou a našími výzvami je to, čo nezvládli naši predkovia. Vyberáme si partnerov, na ktorých si to skúšame vyrovnať so striedavým úspechom. Máme možnosť odstúpiť od tohto spôsobu správania a rozplynúť túto rodovú záťaž. Môžeme si vyberať kedy a v čom byť verní svojmu rodu a odstúpiť od deštrukčného prostredia, ktoré tam bolo našimi predkami vytvorené. Máme možnosť využiť silu rodu na to, aby to opravil ten, kto to spustil.

Čo je potrebné ešte pochopiť v celom tomto procese?

Buďme vďační v pokore a láskyplní v prežívaní skúseností na jednotlivých úrovniach. 

"Cítim, že aj vy ste potrebovali skúsenosti cez trápenia, že ste si uvedomili o čo všetko ste tým prišli a o ste vďační za odpustenie za to, o čo sa ochudobnil celý rod. O koľko lásky sme sa tým pripravili či už v dávaní alebo prijímaní. Pozdravujem vás milí moji predkovia a posielam tam veľa lásky na zaplnenie tých miest a situácií, ktoré ste nezvládli. Nech sa vo vašich životoch dialo čokoľvek, napriek tomu ste odovzdali život ďalej a nezničili ste ho, aj keď ste mohli. Tí , ktorí sa po vás narodili mali znovu túto možnosť a riešili svoj život tak najlepšie, ako vedeli. Aj keď ukončili svoju skúšku na Zemi s tým, že nám zanechali pocity viny, som vďačná za to, že som si touto skúškou prešla."

Zistením toho, že vina neexistuje, iba si ju vytvárame, vnímame veci inak. V každom okamihu svojho bytia robíme všetko tak najlepšie, ako vieme. S tými istými informáciami by sme znovu reagovali rovnako. Je jednoduché posudzovať stav už po prežitej skúsenosti. Preto najlepšie vieme, čo majú robť tí druhí, ale naše možnosti obchádzame ak sú trpké.  Ja to už dám bez vašich chýb a omylov. Som vám vďačná za rodové chyby, omyly či akékoľvek nerovnováhy. Táto skúsenosť ma posunula do stavu kde som teraz. Prijatím tých nepríjemných záležitostí, kedy sme boli zneužití sme nápomocní tým, ktorí to práve potrebujú, lebo práve nevidia riešenie.

"Rozumiem vám, moji predkovia, že ste potrebovali tieto skúsenosti na pochopenie lásky.  Prešli ste mnohými traumami a trápeniami a nevybrali ste si vždy ten správny spôsob. Lavírovanie medzi utláčaním, ponižovaním  iných a seba. Museli ste prehltnúť veľké krivdy a preto ste krivdili aj vy. Tak v tom vnútornom svete vznikla potreba aby to, čo neviem spracovať - hnev (voči silnejším), sme si vyvŕšili na svojich blízkych, či slabších. To ste poslali výchovou ďalej. Všetci sa naučili "držať hubu a krok" a potom sa vyvŕšili na niekom, kto bol po ruke."

Tak sa odovzdávala táto nespracovaná rodová energia ďalej. Vždy to bolo nespravodlivé a na hranici, po právnej stránke odsúditeľné, iba by sa to muselo dokázať. A dokazovať a obhajovať to, že nič neurobil svojom živote musel ten, kto najviac trpel. Systém obviňovania sa zastavuje ak sa zastaví samospád karmickej záťaže v rode ďalšie potomstvo sa môže oslobodiť od toho spádu ťažkostí. Vyžaduje si to veľa lásky a prijatia v živote.

Duša ktorá to chce zastaviť potrebuje objaviť, pochopiť, precítiť, uchopiť a udržať tento celý proces. Ak je súvis s hmotným pozadím celého príbehu v rodovej línii, hľadáme v konaní niektorého prapredka, ktorý kvôli svojmu postaveniu a majetku bol ochotný zhltnúť celú túto krivdu, ktorá sa diala jemu a odovzdával ju ďalej. Nespokojnosť s ocenením iných i vlastnom. Tým, že to prehltol, spustil karmu na majetok, karmu na spravodlivosť a podával ďalej. Ak by to nepodával ďalej, rodová karma by sa nevytvorila. Situáciu uchopil so strachom (prílišnou sebaistotou) namiesto lásky.

Aj duše, ktorým bolo ublížené žiadajú spravodlivosť.

Ako pracovať s dušou predka, ktorá si vybrala za svoju výnimočnosť túto rodovú skúšku zneužívania, ktorá súšťa rodovú karmu na majetok a spravodlivosť. Zvládne to s pokorou? Bude láskyplná?  Duša prežíva i ďalšie skúšky, aby mala možnosť precítiť pocity tých, po ktorých predtým šliapala, koho o majetok obrala. Ak je im poskytnutá tá pomoc, ktorú iným neposkytla, dôjde k uvedomeniu, o čo všetko prišla, koľko lásky v živote mohla zažiť, čo všetko odovzdať. Duša si akoby pýta možnosť nápravy alebo prosí o pomoc. 

Prijatím problémov, ktoré v živote prekonávame dávame možnosť odstúpiť od tohto celého a rozplynúť rodovú záťaž. Duša potomka tiež prichádza a tiež sa jej dostáva určitých materiálnych možností v jej živote a je veľmi dôležité ako sa naloží s tými materiálmi možnosťami.

Vnútorný rozhovor s dušou napríklad:

" Milá duša spúšťača tejto rodovej traumy, s veľkou láskou ti odovzdavam všetky tieto tvoje trápenia ktorými si prešla bez schopnosti ich zahojiť, bez možnosti nájsť riešenie či spôsob ako to vyriešiť bezpodmienečnou láskou. Ja už to teraz viem. Preto ti posielam veľa lásky a vďaky za odpustenie iných rodov, ktorým bolo ubližované po celej časovej línii. Ktorým som vďačná za túto skúsenosť a možnosť v tomto svetskom živote vyriešiť to.Vraciam ti všetko to, čo si ty v tomto momente života v svojej existencii zažila a nezvládla. Všetko ti to vraciam do tvojho života a beriem si späť všetku rodovú silu na prežitie, ktorú si odovzdal oslabenú aj svojmu synovi a svojim potomkom.  Som vďačná za možnosť z tejto sily rodu urobím niečo prospešné v svojom živote nielen pre náš rod, ale aj všetky rody s ktorými sme boli zviazaní touto náročnou karmou."

Je potrebné sa rozlúčiť s jeho dušou tak akoby vnútorne. Pozriem sa na všetkých tých predkov, ktorí predchádzali môjmu životu a poviem im: každý ste si niesol svoj podiel ťažoby, ale aj svoj podiel možnosti ako z tých ťažôb vyjsť. Pozrime sa na to, ako to zvládli alebo ako opäť zlyhali. Precítim si, ako to ja už zvládam. Ja už tú silu mám. Ja si tú silu viem svojom živote použiť. To je to, čo je cestou i cieľom nášho života. 

"Posielam vám všetky tieto nezvládnité situácie s láskou späť do vášho života. Nech sa dialo čokoľvek, ododvzdali ste život ďalej a preto som ja tu a zastavujem toto konanie pre dostatok dôkazov lásky."

Zámer na tento týždeň každý deň do nedele o 7:00 hod ráno - zdravie - Irenka:

Záměr : děkuji za láskyplný vztahy a harmonii mezi davanim a přijímáním

Hudba: Jan Smolík - návod : https://youtu.be/FQHZrNFM_14?si=oI1VfurI7r-uY9vy

Zámer na financie:

Zámer na zdrave

Sme ako jedna rodina so všetkými kladmi i zápormi. Je to cyklus raz si hore a raz dole. Nedá sa vyhovieť všetkým a to je ten proces. Vzájomne sa podporujeme aj ničíme a práve z deštrukcie vzniká tvorba. Ako tvoriť bez toho, aby sme niečo zrušili? V tom je sila skupiny. A deštrukcia či ničenie, rozloženie na malé atómy či už choroby alebo situácie či vzťahov, poskytuje možnosť na stvorenie nového. To, potom , čo sa ukončí jeho poslanie sa zase rozloží, aby sa mohlo vyskladať nové. Buďme navzájom ohľaduplní pri ničení a tvorbe tých druhých. Sme jedno. Iba tak budú aj oni ohľaduplní k nám, alebo sa im poďakujeme za to, že v našich vzťahoch boli hoci iba krátko. Ich úlohou bolo posunúť nás ďalej. Ak niečo strácame, nikdy nás to nehodí naspäť, vždy iba dopredu. To je sila Božej prozreteľnosti. Nikdy ťa neposunie tak a tam, kde by ťa nechránila.

Pre spojenie sa so svojou podstatou je vhodné poznať svoje životné číslo i numerologickú mriežku, do ktorej si zakreslíme svoju tvár. Prázdne miesta určia naše životné výzvy tak cez číslka, ako aj cez daný rys tváre. Na spojenie sa so svojou traumou s detstva a harmonizovanie blokov sú vhodné esencie rastlín a zmesi z detskej sady. Pomocou mentálnych zmesí Thinker a Calmer určíš svoj mentálny vek v súvislosti s danou situáciou a emocionálny vek nám pomôže určiť zmes Brave na odvahu alebo Steady na upokojenie a výkyvy nálad. Fyzicku na budovanie imunity Stronger a po tréningu a na hojejie tela Calmer. Tamer je vhodný pri všetkých situáciách na trávenie tak fyzické ako aj mentálne a emocionálne.

Ďakujeme zo srdca za účasť.

Akcie: 

Platnosť predĺžená aj na máj!!! Akcia na detskú sadu v máji. Ku detskej sade pridáme Wild Orange a Lavender pri otvorení účtu a naviac zmes namiešanú priamo na každého osobitne- som príťažlivá/ý. Viac: https://youtu.be/x4uOIbp89tQ

***

VITALfest zdravia a znania

Info : https://vitalfest.sk/program/

Aj keď sa festival skončil, informácie prúdia naďalej

Monika Kašová Esencie môjho bytia a ich vplyv na vzťahy

Hudba: Jan Smolík - duše a telo:  https://youtu.be/FQHZrNFM_14?si=oI1VfurI7r-uY9vy

Zážitková prednáška, ktorá umožní pochopiť cez jednotlivé zmyslové orgány účinky rôznych vôní a látok v éterických olejoch na emócie a prejavy lásky a nenávisti, hnevu, strachu a radosti v jednej chvíli. Aromaterapia ako silný senzorický nástroj na pochopenie vlastnej cesty lásky. Návod na to, ako ju v živote prakticky použiť pre nahradenie prostredia deštrukcie tvorivosťou. Zároveň sa dozviete, čo je skutočnou príčinou mnohých problémov podľa Germánskej Novej Medicíny.
V závere prakticky na jednom z vás ukážeme na to, ako sa nám vyrysuje tvár podľa našich tráum z detstva a ako na to vplýva dátum narodenia.

Na VITALfest zdravia a znania prijala pozvanie prednášať aj RNDr. Monika Kašová. Jej príspevok bude zameraný na pochopenie, že cez jednotlivé zmyslové orgány, majú rôzne vône a látky v éterických olejoch vplyv na emócie a prejavy lásky, či nenávisti, hnevu, strachu a radosti ... Dozviete sa, že ako vieme v živote prakticky použiť aromaterapiu aj v deštrukčnom prostredí. Zároveň odhalí, že čo je skutočnou príčinou mnohých problémov podľa Germánskej Novej medicíny. Dovtedy si pozrite jeden z jej mnohých príspevkov: https://youtu.be/zweuULAE2fA

RNDR. MONIKA KAŠOVÁ
– etikoterapeutka, psychosomatička, facilitátorka Bachovej kvetovej terapie, aromaterapie, arteterapie, psychoterapie snov, One brain, Aura-soma a aktívnej imaginácie, …

Ak si nastavíte odber skupiny https://t.me/EZOfest budete informovaní o všetkých aktualitách.

***

Aj keď sa konferencia Gestalt lásky 2024 skončila, informácie medzi nami prúdia naďalej:

***

Dostupná verzia postupne obnovovanej stránky je  https://essentialOilsBible.eu/sk/monka

***

Aj keď sa BABY EXPO skončilo, informácie medzi nami prúdia ďalej...

Pre ďalšie informácie o "Aromaterapia a deti" kliknite na obrázok.